Premi de Poesía Vila de Martorell en castellano

Premi de Poesía Vila de Martorell en castellano

PREMI DE POESÌA VILA DE MARTORELL EN CASTELLANO.

2017 – Resumen del Acta del Jurado

Martorell, 11 d’abril de 2017.  A les 16.30 h. es reuneix el Jurat del 42è  PREMI VILA DE MARTORELL concedit pel Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Martorell. El jurat està integrat pels membres següents:
     President: Àlex Susanna Nadal. Vocals: Judith Barnés Martín, Anna Bou Jorba, Andreu González Castro, Meritxell Nus Gallart, Jordi Julià Garriga i Marcel Riera Bou. Secretària titular:  Josefina Canals i Estruch, tècnica de Cultura del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones.
     D’entre les obres presentades a aquest 42è PREMI VILA DE MARTORELL 2017, el Jurat, per unanimitat, decideix atorgar el premi al millor llibre de poemes en castellà a l’obra España toda de Angélica Morales Soriano.

AUTORES Y TÍTULOS GANADORES DEL PREMI VILA DE MARTORELL EN CASTELLANO

PUBLICADOS POR HIPERIÓN

2014     Andreu González Castro – Apuntes para un atlas

2015     María Sanz – Galería de insomnes

2016     Luis Arturo Guichard – El jardín de la señora D

2017     Angélica Morales – España toda